Biyomedikal Teknolojilerin Nöropazarlama Uygulamaları

Tüketici sinir bilimi veya nöropazarlama, insanların alışveriş konusunda tutum ve davranışlarını anlama ve analiz etme amacıyla sinirbilim yöntemlerinin uygulanmasını ele alan bir çalışma alanıdır. Öncelikle, pazarlama uzmanlarının tüketicilerin tercihlerini anlamak için sinirbilim tekniklerini kullanmaya ilgi duyması garip görünebilir. Ancak uygulamada pazarlamanın temel hedefi, ürünlerin tasarım ve sunumunu tüketici tercihleriyle son derece uyumlu olacak şekilde yönlendirmektir. Pazarlama araştırmacılarının, insanlara pazarlama araştırması sırasında bir uyaran karşısında tercihlerini röportaj, anket veya odak grupları gibi yöntemlerle sormak yerine, Nöropazarlama araçlarını kullanmaya yönelmelerini ana nedeni, insanların tercihlerini açıkça sorulduğunda tam olarak açıklayamayacakları (veya açıklamak istemedikleri) varsayımından kaynaklanmaktadır.

Bu özel oturumda fMRI, Elektroensefalografi (EEG), Galvanik deri cevabı (GSR), Göz takibi, Elektromiyografi (EMG), Elektrokardiyogram (EKG) gibi biyomedikal parametrelerin tüketici davranışlarının incelenmesinde uygulanmasına odaklanılıyor. Bu araçlardan toplanan verilerin analizi, tüketicinin davranışını, satın alma kararını veya duygular ve bilişsel önyargılar gibi unsurların karar almayı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için kullanılabilir. Araştırmacılar, ilgili konularda orijinal katkılarını sunmak üzere davet edilmektedir:

https://tiptekno.net/2024/

https://cmt3.research.microsoft.com/TIPTEKNO2024

Düzenleyiciler

Nilgun Gurkaynak
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İşletme Bölümü
nilgun.gurkaynak@ieu.edu.tr

Riza Sadikzade
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İşletme Bölümü
riza@taymaksan.com

tr_TRTurkish