Tıbbi Görüntüleme Alanında Yeni Yaklaşımlar

Gülçiçek DERE
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Birçoğu noninvaziv tanı yöntemleri olan Tıbbi Görüntüleme yöntemleri, gelişen teknoloji ile daha kısa sürede, daha az radyasyonla, hasta konforunun daha çok ön plana çıktığı, hekimin daha az işlemle daha kısa sürede tanı koymasını kolaylaştıracak şekilde teknolojik gelişimlere açıktır. Multidisipliner bir alan olması sebebiyle Tıp hekimleri, sağlık profesyonelleri, mühendisler, teknikerler ve temel bilimleri ilgilendiren bir alandır. Görüntü analizi, veri analizi, görüntü iyileştirme çalışmaları, cihaz ve teknik geliştirme, kalibrasyon ve benzeri görüntü öncesi ve sonrası işlemlerde medikal fizik uzmanları ya da mühendisler (özellikle Biyomedikal ve Elektrik-Elektronik Mühendisleri) etkin rol almaktadır.  Görüntü işleme alanında segmentasyon, etiketleme, maskeleme, ROI vb. tüm işlem adımlarında yapay zeka modelleri ile görüntü analizi yapılabilmekte ve alanda yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Geliştirilen yeni programlar ile rekonstrüksiyon işlemleri 3D veya 4D halde daha az invaziv işlemle, hasta için daha az acılı şekilde, kısa sürede görüntüler alınmasını ve invaziv tanı yöntemlerinde olduğu gibi başarı sağlamaktadır. (Örn: BT Kolonoskopi, MR anjiografi vb.)

 Hekimden gelen istemi olabilecek en az artefakt (veya gürültü) ile başarılı şekilde çekim işlemini yürüten Radyoloji Teknikerinin niteliği de önemlidir. Başarılı yapılan bir çekim daha az gürültü/artefakt yaratacağı için, görüntü sonrası işlemler için de preprocessing işlem adımının daha az olması ve görüntüde filtreleme ile veri kaybının daha az olması ile görüntü üzerinde yapılan çalışmalarda daha iyi sonuçlar alınmasına olanak sağlamaktadır. Teknikerin mesleki bilgisi başarılı bir çekim için mühimdir. Tekniker, çekim için uygun sekans seçimi, uygun protokol seçimi, rekonstrüksiyon işlemleri gibi bilgilere hakim olması hem tanı için hem de görüntüler üzerinde yapılan akademik çalışmalar için başarıyı etkilemektedir.

Bu özel oturum aşağıdaki konularda Tıbbi Görüntüleme Alanında yeni yaklaşımlara odaklanmaktadır:

  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  • Tıbbi Görüntüleme Cihazları
  • Tıbbi Görüntülerin Analizi
  • Tıbbi Görüntü İşleme
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Eğitimi
en_USEnglish