BİLDİRİ GÖNDERİMİ

POSTER KURALLARI
Poster sunumu için kullanılacak panoların boyutları 100 cm en x 200 cm boy şeklindedir. Posterlerinizi hazırlarken lütfen dikkate alınız 

Türkçe Yazılmış Bildiriler için Basıma Hazır Bildiri Format Dosyaları:

Tiptekno’23 LaTeX Bildiri Formatı
Tiptekno’23 Word Bildiri Formatı
Tiptekno’23 PDF Bildiri Formatı

Final Paper Format Files for Papers written in English:

Tiptekno’23 LaTeX Sample
Tiptekno’23 Word Sample
Tiptekno’23 PDF Sample

TIPTEKNO 2023 Basıma Hazır Bildirileri için Takip Edilmesi Gereken Adımlar:

Bildirinizin hakem yorumlarına göre revize edildikten sonra, Basıma Hazır halinin Microsoft CMT sistemine tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Kabul edilen, bir yazarı tarafından kayıt yapılan ve kongrede sunulan bildirilerin, IEEE Xplore’de yayınlanabilmesi için, aşağıdaki kurallara kesinlikle uyulması gerekmektedir. Bu kurallara uymadan hazırlanan bildiriler, kongrede sunulsa bile, IEEE tarafından formatsal açıdan kabul edilmeyeceğinden, IEEE Xplore’da yayınlanamayacaktır. Bu sebeple aşağıda belirtilmiş aşamaların tam olarak uygulanması gereklidir.

BİLDİRİ FORMAT KURALLARI

 1. Bildiri Formatı için mutlaka Kongre web sayfasında verilen basıma hazır bildiri formatına uyulmalıdır. (Bu konu çok önemli olup uygun olmayan bildiriler IEEE tarafından indekslenmeyecektir.)
 2. Türkçe Bildirilerin başlık kısmında önce Türkçe sonra İngilizce olmak üzere iki dilde başlık yazılması gerekmektedir. İngilizce bildirilerde sadece İngilizce Title olması yeterlidir.
 3. Bildiri başlıkları ve yazar isimleri italik yazılmamalı, sayfa boşlukları ve marjinleri değiştirilmemeli, bölüm başlığı ve şekil/tablo başlığı yazımında web sayfasında verilen basıma hazır bildiri formatındaki yazım kuralları dikkate alınmalıdır.
 4. Bildiri Özeti için önce, “Özetçe” ile başlayan Türkçe özet ve anahtar kelimler, sonra ise “Abstract” ile başlayan İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler “Keywords” verilmelidir. Özetçe, Abstract ve Bildiri Başlığı kısmında, özel semboller, özel karakterler ve matematiksel ifadeler kullanılmamalıdır. İngilizce bildirilerde sadece İngilizce Abstract ve Keywords olması yeterlidir.
 5. Referansların yazımında örnek bildiri formatında verilen IEEE formatı kullanılmalıdır.
 6. Bildirilerde sayfa numarası bulunmaması gerekmektedir.
 7. Bildirinin uzunluğu, her şey dahil 4 sayfayı asla geçmemelidir.
 8. İki kolon halinde hazırlanacak bildirinin ilk sayfasının sol altında IEEE telif hakkı bildirimi kesinlikle bulunmalıdır. (Uygun olan ifade seçilmelidir.)

i) ABD hükümeti tarafından istihdam edilen bütün yazarların bildirlerinde kullanılacak telif hakkı bildirimi: “U.S. Government work not protected by U.S. copyright

ii) Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya hükümetleri tarafından istihdam edilen bütün yazarların bildirlerinde kullanılacak telif hakkı bildirimi:  “979-8-3503-2896-7/23/$31.00 ©2023 Crown” 

iii) Avrupa Birliği tarafından istihdam edilen bütün yazarların bildirlerinde kullanılacak telif hakkı bildirimi:  “979-8-3503-2896-7/23/$31.00 ©2023 European Union

iv) Diğer bütün yazarların bildirlerinde kullanılacağı telif hakkı bildirimi:
“979-8-3503-2896-7/23/$31.00 ©2023 IEEE”

KAYIT KURALLARI

 1. TIPTEKNO 2023 kapsamında sunulan bildirilerin IEEE Xplore’de yayınlanması için her bildirinin kayıt edilmesi ve konferans süresince sunulması gerekmektedir. Bir kayıt ücreti ile iki bildiri kayıt edilebilmektedir. Üçüncü bildiri için tekrar kayıt yapılması gerekmektedir.
 2. Bildirilerin IEEE Xplore (https://ieeexplore.ieee.org/Xplore)‘da yayınlanabilmesi için $22 USD + KDV IEEE ücretinin kayıtlanma aşamasında her bildiri için ayrı ayrı ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret IEEE tarafından talep edilmekte olup, doğrudan IEEE’ye aktarılmaktadır.

PDF eXpress KURALLARI

 1. Hakem yorumlarına göre düzenlenen bildirinizi, PDF formatına dönüştürüp, Microsoft CMT sistemine aynı bildiri numarası altına tekrar yüklemeniz gerekmektedir. PDF formatına dönüştürmek için PDF eXpress kullanılması ve onayından geçmesi zorunludur. 
 2. PDF eXpress kontrolünü gerçekleştirmek için;
  • https://ieee-pdf-express.org/  adresine gidiniz.
  • PDF eXpress’i ilk defa kullanıyorsanız:
   • “New users – click here” bağlantısına tıklayınız.
   • “Conference ID” için 59875X giriniz, e-posta adresinizi ve seçtiğiniz bir şifreyi giriniz. İstenen diğer bilgileri de giriniz.
   • İletişim bilgilerinin doğruluğunu kontrol edip, “Submit” tuşuna basınız.
   • Başarılı hesap açma ile ilgili bir e-mail alacaksınız.
  • PDF eXpress’i daha önce başka bir konferans için kullandıysanız:
   • “Conference ID” için 59875X giriniz. Daha önce kullandığınız e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.
   • “Login”e tıklayınca bir hesap açmanızı isteyen bir hata mesajı ile karşılaşacaksınız. “Continue” bağlantısına tıklayın. E-posta ve şifrenizi girerek eski hesabınızı bu konferans için aktive etmiş olacaksınız.
  • Her yeni bildiri için “Create New Title” bağlantısına tıklayın.
  • Bildiri ile ilgili istenen bilgileri giriniz.
  • “Submit PDF for checking” bağlantısına tıklayınız. Çıkan diyalogdan basıma hazır bildirinizin PDF halini yükleyiniz.
  • Yüklediğiniz bildirinin PDF eXpress testinden geçip geçmediğini bildiren bir e-posta alacaksınız.
  • Ayrıca işlem başarıyla sonuçlandığı takdirde (PDF Passed PDF Check) “Approve for Collection” butonuna mutlaka tıklanmalıdır:
 • Son olarak PDF eXpress ile oluşturulan basıma hazır bildirilerinizi Microsoft CMT sistemine Revised Paper olarak yeniden yüklemeniz gerekmektedir.

NOT: İlk sayfada yer alan IEEE telif hakkı bildirimi, bildirinin son hali Pdf eXpress’e yüklenmeden önce kesinlikle eklenmelidir.

 1. PDF eXpress tarafından çevrimi uygun bulunan bildiriler Microsoft CMT sistemi üzerinden PDF eXpress’in verdiği dosya adı değiştirilmeden yüklenmesi gerekmektedir.
 2. IEEE PDF eXpress işlemi bildirinin son kontrolleri tamamlandıktan sonra final versiyonu için yalnızca 1 kez yapılmalıdır. Tekrarlı olarak PDF eXpress işlemi kesinlikle yapılmamalıdır! Bu nedenle bildirinizin final versiyonunu hazırladığınızdan emin olduktan sonra PDF eXpress işlemini yalnızca 1 kez gerçekleştirilmelidir.

IEEE COPYRIGHT KURALLARI

 1. TIPTEKNO 2023 kapsamında kabul edilen herbir bildiri için ayrı ayrı IEEE elektronik telif hakkı (copyright) formu doldurulmak zorundadır. 

  Önemli Not: IEEE e-copyright formu her bildiri için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Bir yazarın iki veya daha fazla bildirisi kabul edilmiş ise bu işlemi, her bir bildiri için ayrı ayrı yapıp göndermesi gerekmektedir.

  TITLE OF PAPER: Bu kısma bildirinin İngilizce adı yazılmalıdır. (Türkçe bildiriler için yalnızca İngilizce Title yazılması gerekmektedir)
  – LIST OF AUTHORS: Yazar isimlerinin bildiride yer aldığı sırada ve Türkçe karakter kullanılmadan yazılması gerekmektedir.
  – ARTICLE ID: Bildirinize Microsoft CMT sistemi tarafından atanan bildiri numarası ile aynı olmak zorundadır. Bildiri numarasının başına kesinlikle ‘0’ eklemeyiniz. PDF eXpress tarafından üretilen PID’li numarayı bu alana kesinlikle girmeyiniz! Örnek Bildiri ID: 11
  – AUTHORS MAILS: Yazar mail adreslerinin aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekmektedir.
 1. Ayrıca form gönderildiğinde yönlendirilen IEEE e-copyright web sayfasında yapılması gereken işlemlerin bir örneğine bu link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
 2. IEEE e-COPYRIGHT işlemi her bildiri için yalnızca 1 kez yapılmalıdır. Tekrarlı olarak IEEE e-COPYRIGHT işlemi kesinlikle yapılmamalıdır!
 3. IEEE e-copyright işlemi yukarıdaki kurallar göz önünde buldurularak Microsoft CMT sistemi aracılığı ile doldurulmalıdır
en_USEnglish