04 November 2021, Thursday
13:00-13:10 Opening Speech
Prof. Dr. Aydın AKAN (Conference Chair)
13:10-13:50 Invited Talk 1
Assoc.Prof. Mustafa ŞEN
Kolorimetrik ölçümüne yeni bir yaklaşım: μPAD teknolojisinin makine öğrenmesi tabanlı akıllı cep telefonu uygulamaları ile entegrasyonu
Chair: Mehmet Feyzi AKŞAHİN
13:50-14:15 Break
14:15-15:30  Biomedical Optics
Chair: Lale Canan DÜLGER
14:15-14:30 13-Irradiance and Dose Calculations Created by IPL Light in the Muscle Phantom         
Hüseyin Okan Durmuş, Baki Karaböce and Mirhasan Seyitsoy
14:30- 14:45 36-Fluorescence, UV-Vis and Molecular Docking Studies on Trastuzumab-Ligand Interactions   
Altan Kaptan, Nilüfer Paçalı, Yaren Hurma and Günnur Güler
14:45-15:00 45-Evaluatıon of Atp Productıon Of Low Level Laser Therapy in Monolayer and 3 Dimensional Cell Culture
Ziyşan Çevik, Aylin Korkmaz, Nermin Topaloğlu And Ozan Karaman
15:00-15:15 65-The Protective Role of Natural Melanin Nanoparticles Under UV-C Exposure
Beyza Akman, Buse İslam, Gizem Kaleli Can, Nermin Topaloğlu, Didem Şen Karaman and Engin Baysoy
15:15-15:30 71-Low-Cost Top Stage Incubator for Live Cell Imaging Applications
Zeynep Özbilgin, Sevdenur Akşit and M. Fatih Toy
15:30-17:15  Biomedical Image Processing
Chair: Mahmut ÖZTÜRK
15:30-15:45 25-Classification of Histopathological Images by Spatial Feature Extraction and Morphological Methods
Cemal Efe Tezcan, Berk Kiras and Gokhan Bilgin
15:45-16:00 26-Segmentation of Nucleus in Histopathological Images Using Deep Learning Architectures   
Ogun Ayaz, Hamdullah Usta and Gokhan Bilgin
16:00-16:15 37-Histopatolojik Görüntülerin U-Net Tabanlı Modeller Kullanılarak Bölütlenmesi        
Nuh Hatipoğlu and Gokhan Bilgin
16:15-16:30 39-Comparison of Diffusion Metrics under Different Undersampling Strategies for Multi-Shell Diffusion MRI   
Elif Aygün and Emine Ülkü Sarıtaş
16:30-16:45 52-Analog Filters for Enhanced Signal Reception of Magnetic Particle Imaging (MPI) Scanner   
Muhammad Irfan, Hairu Mossa and Nurcan Dogan
16:45-17:00 62-P Norm Regularized Breast Tomosynthesis Image Reconstruction   
Gamze Demirel, Metin Ertaş and İsa Yıldırım
17:00-17:15 69-Classification of Thermal Breast Images Using Support Vector Machines     
İbrahim Sekmenoğlu, Mehmet Mert Akgül and Semra İçer
17:15-18:15   Recent Developments on Biosensors
Chair: Mustafa ŞEN
17:15-17:30 9-Colorimetric Detection of Creatinine on an Electromechanical Mixing Platform         
E. Alperay Tarım, Cemre Öksüz, Betül Karakuzu and H. Cumhur Tekin
17:30-17:45 41-Breath Tracking System Design with Velostat         
Ünal Hancılar and Umut E. Ayten
17:45-18:00 49-An Extended Gate Field Effect Transistor (EGFET)pH Microsensor   
İpek Avcı, Merve Oğuz and Mustafa Şen
18:00-18:15 55-An Extended Gate Field Effect Transistor-based(EGFET-based) Urea Microbiosensor Based on Polypyrrole   
Merve Oğuz, İpek Avcı and Mustafa Şen
05 November 2021,  Friday
09:00-09:40 Invited Talk 2
Asst. Prof. Didem Şen Karaman
“Nanoantibiotics against infectious diseases and for biofilm treatment”
Chair: Gülay TOHUMOĞLU
09:40-11:10 Biomedical Signal Processing 1
Chair: İmran GÖKER
09:40-09:55 10-Elektromiyografi Kayıtlarında F-dalgalarının Otomatik Algılanması Metodu ve Analizi
Tugrul Artug
09:55-10:10 23-Using Johnson’s SU Distribution for Modeling the Background Activity in Extracellular Neural Recordings   
Melih Yılmaz Ogutcen, Mehmet Kocatürk and Murat Okatan
10:10-10:25 31-Otoregresif Modeline Dayalı Otomatik Uyku Skorlama Sistemi        
Mesut Melek
10:25-10:40 33-A Python Code For Maximum Likelihood Estimation of the Location and Scale Parameters of The Truncated Normal Distribution
Melih Yılmaz Ögütcen, Mehmet Kocatürk and Murat Okatan
10:40-10:55 38-COVID-19 Öksürük Ses Veri setlerine Kısa Bir Dalış 
Negin Melek
10:55-11:10 40-Bir EEG Kafa Setinin 3B Basımı Üzerine Deneyimler  
Muhammed Mehdi Menteş, Sibel Özbal and Gökhan Ertaş
11:10-11:25 Coffee Break
11:25-12:25 Biomedical Signal Processing 2
Chair: Cengiz Polat UZUNOĞLU
11:25-11:40 42-Dalgacık Tutarlılığı ve Evrişimsel Sinir Ağları Kullanarak Epilepsinin Tespiti  
Ayşe Bozdoğan, Mehmet Uştu, Ramis İleri and Fatma Latifoğlu
11:40-11:55 43-Varyasyonel Kip Ayrışım Yöntemi ve Derin Sinir Ağları Kullanarak Parkinson Hastalığının Tespitine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım
Rumeysa Er, Ramis İleri and Fatma Latifoğlu
11:55-12:10 44-Prediction of Sleep Apnea Using PPG Signals and Machine Learning Algorithms      
Aysu Onargan, Büşra Gavcar, Gülizar Çalışkan and Aydin Akan
12:10-12:25 51-Fotopletismografi Sinyallerini Kullanarak Kan Basıncı Düzeyinin ve Kalp Atış Hızının Dalgacık Ayrışımına Dayalı Tespiti         
Fatma Sevde Köklükaya and Mahmut Ozturk
12:25-12:40 72-Emotion detection using EEG signals based on Multivariate Synchrosqueezing Transform and Deep Learning
Tugba Ergin, Mehmet Akif Ozdemir and Onan Guren
12:40-13:30   Lunch Break
13:30-14:45  Biomedical Signal Processing 3
Chair: Ayşegül GÜVEN
13:30-13:45 57-A Short Tutorial: From Neuroscience to Detection of Pseudo Epileptic Seizure         
Gülay Tohumoglu and Şeyma Yol
13:45-14:00 59-Detection of Epileptic Seizures with Tangent Space Mapping Features of EEG Signals
Fatih Altindis and Bülent Yılmaz
14:00-14:15 64-Epileptic Seizure Classification for Each of Five Classes Using Time-Domain and Wavelet Decomposition Based Features         
Mosab A. A. Yousif and Mahmut Ozturk
14:15-14:30 67-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin EEG Sinyallerinin Nonlineer Analizi ile Değerlendirilmesi    
Miray Altınkaynak, Ayşegül Güven, Nazan Dolu, Esra Demirci, Sevgi Özmen, Meltem İzzetoğlu and Ferhat Pektaş
14:30-14:45 68-Classification of Alzheimers’ Dementia by Using Various Signal Decomposition Methods     
Ozlem Karabiber Cura, Gulce Cosku Yılmaz, Hatice Sabiha Türe and Aydin Akan
14:45-15:00 Coffee Break
15:00-16:45 Artificial Intelligence in Medicine
Chair: Metin ERTAŞ
15:00-15:15 7-Using Machine Learning Methods in Early Diagnosis of Breast Cancer 
Begüm Erkal and Tülin Erçelebi Ayyildiz
15:15-15:30 19-Erken Diyabet Teşhisi için Kural Tabanlı Yapay Zeka Algoritması (Rule-Based Artificial Intelligence Algorithm for Early Diabetes Diagnosis)   
Sude Nur Çamur and Muhammed Kürşad Uçar
15:30-15:45 20-Brain Tumor Prediction with Deep Learning and Tumor Volume Calculation  
Gökay Karayeğen and Mehmet Feyzi Akşahin
15:45-16:00 21-Classification of Breast Cancer Images by Transfer Learning Approach Using Different Patching Sizes 
Emre Celik and Gokhan Bilgin
16:00-16:15 24-Semantic Segmentation of Histopathological Images with Fully and Dilated Convolutional Networks 
Huseyin Turhan and Gokhan Bilgin
16:15-16:30 34-Deep Learning Approach Versus Traditional Machine Learning for ADHD Classification        
Gulay Çiçek and Aydin Akan
16:30-16:45 60-Elektroensefalografi Sinyali ile Yapay Zeka Tabanlı 4 Eksen Yön Kontrolü / Artificial Intelligence Based 4 Axis Direction Control with Electroencephalography Signal   
Fetiye Ayar, Emre Öğünç, Emin Can Baykal, Hamza Bozkurt and Muhammed Kürşad Uçar
06 November 2021, Saturday
08:30-10:00 Biomaterials
Chair: Didem ŞEN KARAMAN
08:30-08:45 11-Yenilenebilir kaynaklardan moleküler baskılanmış polimer sentezi ve karakterizasyonu        
Necla Yücel, Hasan Köten and Pınar Çakir Hatir
08:45-09:00 27-Effect of zinc oxide nanoparticles on the growth of gram-positive and gram-negative bacteria         
Didem Şen Karaman and M. Baran Karakaplan
09:00-09:15 32-Development of Transferable, Wearable and Flexible Electrodes
Furkan Sahin, Adem Kaygisiz and Serdar Onses
09:15-09:30 50-EFFECTS OF LAMININ DERIVED PEPTIDES ON HBMSC-HUVEC COCULTURE  
Ziyşan Buse Çevik, Aylin Korkmaz and Ozan Karaman
09:30-09:45 54-Biosynthesis, Optimization and Characterization of Zinc Chloride Nanoparticles Using Sideritis sp. Extract   
Berna Öykü Özbey, Özlem Baran and Gülizar Çalışkan
09:45-10:00 63-FERUMOKSİTOL İÇEREN AGAROZ FANTOM ÜZERİNDE ULTRASON ELASTOGRAFİ ÇALIŞMASI  
Şermin Karakaya, Sibel Özbal, Ayşegül Görmez, Feride Şermin Utku, Andaç Hamamcı, Hayrettin Can Südor and Ayşenur Göz
10:00-11:00 Medical Device Design
Chair: Abdurrahman GÜMÜŞ
10:00-10:15 30-Development of Low–Cost Portable Blood Vessel Imaging System
Ayşe Altay and Abdurrahman Gümüş
10:15-10:30 66-An Application on Digitalization in Liquid Lens Glasses Design
Ahmet Reşit Kavsaoğlu and Areej Mohammed Buqunadah
10:30-10:45 70-Design of A New Fresh Frozen Plasma Thawer        
Bilal Çakmak and Seyma Yol
10:45-11:00 6-Akım İndüklemeli Electro-Termal Görüntüleme İçin Fantom ve Selenoid Bobin Yapımı 
Volkan Tanrıverdi
11:00-13:00 Other Topics in Biomedical Engineering
Chair: Ahmet Reşit KAVSAOĞLU
11:00-11:15 5-An Augmented Reality-Based Mobile Application for Drug Prescribing Information System: ARPECTUS
Nigar Küçük, Sezin Barin and Gür Emre Güraksin
11:15-11:30 12-Effect of the Edge Tool on Modulation Transfer Function Measurement in Digital Mammography   
Melike Kaya Karaaslan, Nedim Muzoğlu and Özcan Gündoğdu
11:30-11:45 15-A Mathematical Model of Glucose-Insulin Interaction
Perihan Hatice Aydın and Fatih Karaaslan
11:45-12:00 22-Analysis of Effect of Increased and Reduced Renal Sympathetic Nerve Activity on Arterial Blood Pressure by Using a Mathematical Model
Fatih Karaaslan
12:00-12:15 28-Studying the Liason between Motor Unit Number Estimate (MUNE) and the Total Slope of a Stimulus-Response (SR) Curve of Compound Muscle Action Potential (CMAP) Scan   
İmran Göker, Mehmet Barış Baslo and Ali Emre Öge
12:15-12:30 29-Numerical Analysis of Micro Mixer based on Micro Robots
Abdurrahim Yilmaz, Ali Anil Demircali, Beste Baban, Serra Ozkasap, Yegor Samoylenko and Huseyin Uvet
12:30-12:45 47-Impact of Flanking Nucleotides on G-quadruplex Topology
Yaren Arkan, Yağmur Yeşilyurt, Beliz Günay, Yaren Çoğun and Osman Doluca
12:45-13:00 56-IoT-Based Monitoring System for Detection of Epileptic Seizure by Heart Rate Variation     
Manar M. Edris and Hayriye Altural