Prof. Dr. Semra İçer

Erciyes Üniversitesi, Biyomedikal Müh. Bölümü

https://biomed.erciyes.edu.tr/?Akademik_Kadro

Konuşma Başlığı:

Nörobilişsel Bozukluklarda Fonksiyonel MRI çalışmaları

Özet:

Çocukluk çağı nöropsikiyatrik hastalıkları olan ADHD, şizofreni, disleksi gibi rahatsızlıklarda beynin fonksiyonel olarak incelenmesi temeline dayanan çalışmalardan örnekler verilecektir. İlgili çalışmalarda çoğunlukla gerçek hasta verileri kullanıldığı için fMRI çekimlerinin önemi, tohum, ROI, ICA temelli grup içi ve gruplararası karşılaştırmaları içeren birinci seviye ve ikinci seviye analizler, analiz sonuçlarının istatistiki değeri ön plana çıkan konular olmaktadır. Ayrıca fMRI çalışmalarında kullanılan paket programlar ve fMRI çalışmalarının kısıtları hakkında da bilgiler verilecektir.