Prof.Dr. Behçet Uğur Töreyin

İstanbul Teknik Üniv. Bilişim Enstitüsü

Konuşma başlığı: “Faz-kontrast Optik Mikroskop Zaman Serisi İmgelerinin İşlenmesi ve Çözümlenmesi

https://akademi.itu.edu.tr/toreyin/

ÖZET:

Bu konuşmada, hücre biyolojisi araştırmacıları tarafından hücrelerin  morfolojik ve hareketlilik çözümlemelerinin gerçekleştirilmesi  amacıyla tercih edilen işaretlemesiz bir görüntüleme yöntemi olan  faz-kontrast optik mikroskopi zaman serisi verilerinin işlenmesine  ilişkin bilgisayarlı görü teknikleri sunulacaktır. Özellikle, meme kanseri hücre hatları görüntülerinin çözümlenmesi için geliştirilen görüntü işleme ve makine öğrenmesi temelli yaklaşımların açıklanacağı konuşmada, U-Net, SegNet, ResNet ve VGG gibi derin öğrenme mimarilerini kullanan hücre bölütleme yaklaşımları ele alınacaktır.

ÖZGEÇMİŞ:

Behçet Uğur Töreyin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında mezun olmuş, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Hâlen, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Dr. Töreyin, işaret işleme ve örüntü tanımanın hesaplamalı zekâya uygulanmasına yönelik araştırmalarını “Hesaplamalı Zekâ için İşaret İşleme (ZİHİN)” adlı araştırma grubu bünyesinde sürdürmektedir (SP4CING – https://spacing.itu.edu.tr/).

en_USEnglish